…I pRoM!$e YoU w!Ll nEvEr $Ee Me CrY

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۵

همه هشتصد هزار و دویست قطره اشکی را..

که برایت ریختم...

نگه داشته ام...

و..

هر روز..

چند قطره از آن را..

می نوشم!

شاید...

زمان به عقب بر گردد....

قول می دهم این بار...

دیگر اشکی نریزم...

و خودم..

با دست های خودم..

خط قرمزی دورت بکشم....