...I m@dE @ m!lL!oN m!$t@kEs

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۵

 

زمانی که..

همه دنیا را..

به دنبال نیمه گمشده ام می گشتم..

تو را دیدم..

و  فهمیدم..

تو..

هیچ شباهتی به نیمه گمشده من نداری!

ببخشید!

P.s:

چشم هایم گریان..

دست هایم بالا...

من شدم فریاد...

رفتم تا اوج...

نرسیدم اما..

به در خانه دوست...